MÁY LỌC TỔNG RO EDUCARE KIDCARE OL22

  • Chip điều khiển online
  • Nguyên liệu nhập khẩu 100%
  • Chất lượng nước đạt chỉ tiêu
  • Van tự động hiện đại
  • Cột cation mềm nước
  • Màng lọc RO/UF cao cấp
Thông tin gói thuê
Gói 36 tháng
20
000đ./tháng
Thanh toán hàng tháng (1 học sinh/tháng)
Gói 48 tháng
18
000đ./tháng
Thanh toán hàng tháng (1 học sinh/tháng)
Gói 60 tháng
15
000đ./tháng
Thanh toán hàng tháng (1 học sinh/tháng)
Giá mua
97.000.000  đ
Số lượng

    Bạn đã chọn /3 sản phẩm
    Bắt đầu so sánh